ELS ECOSISTEMES

Investiguem i actuem
Nivell educatiu/destinataris: 
Cicle superior
Nombre de participants: 
50 alumnes dividits en tres grups. A cada grup un educador.
Durada activitat: 
Sortida 5 hores (mati i tarda) i acció posterior a l’escola
Espai necessari: 
Espai natural en el que hi hagi diversitat d’ecosistemes
Recursos i materials: 
 • Joc de 18 targetes dels ecosistemes.
 • Quadres resum ecosistema A3.
 • Cistell per recollir petites mostres.
 • Llapis i suports de fusta.
 • Bosses cel·lofana per recollir mostres de sòl.
 • Tres murals (paper embalar) de 1,20 x 3,00.
 • Retoladors de colors.
 • Pega i cinta adhesiva.
 • Guies de fauna i vegetació del Montseny
Objectius: 
 • Descobrir les principals característiques de tres ecosistemes del Montseny.
 • Identificar les parts d’un ecosistema i quines relacions hi ha entre els diferents elements que l’integren i intervenen.
 • Observar i identificar els components vius i inerts dels ecosistemes.
 • Discutir i debatre el paper humà en el desequilibri i alteració d’un determinat ecosistema i concretar accions que facilitin la seva recuperació
 • Saber expressar-se i presentar, amb un esquema, els elements d’un determinat indret i les seves relacions.
Continguts destacats: 
 • Ecosistema.
 • Clima i sòl.
 • Fauna i Vegetació.
 • Obaga i solana.
 • Relació entre els elements d’un ecosistema.
 • Ús i abús del recursos.
 • El paisatge com a valor patrimonial

Com es fa l'activitat?

Indefinit
Preparació: 

A qualsevol indret del bosc.

El grup de 50 participants es divideix a l’atzar en tres grups de 15 a 18. Cada grup, acompanyat per un educador investigarà un ecosistema. L’ alumnat no sap
quin són els tres ecosistemes que s’investigaran ni quin és el que haurà de fer.

Indefinit
Desenvolupament: 

Per introduir el concepte d’ecosistema cada un dels tres grups, en indrets diferents realitza un joc cooperatiu.

Cada alumne/a rep una targeta que descriu un element característic d’un ecosistema (en aquest cas de la verneda, de l’alzinar o de la castanyeda). Aquest element és de fauna, o de vegetació, de situació geogràfica, de clima o de sòl.

Cada participant ha de buscar aquells elements (targetes) que tenen els altres companys amb els que creu que hi te relació i que comparteixen el mateix ecosistema. Per exemple s’haurien de reunir els que tenen la targetes alzina, cantó solei de la muntanya, gaig... És important el debat que sorgeix entre els participants sobre amb qui s’han d’agrupar o no. Tots han d’estar d’acord amb l’agrupament que es faci. Facilita l’activitat si l’educador dona la consigna que els que tinguin el nom d’arbre segur que van separats (no pertanyen al mateix ecosistema) i que es situïn en indrets diferents en l’espai en el que es realitza l’activitat.

Aquesta activitat agrupa l’alumnat en 3 sub-grups (un amb les característiques de l’alzinar, l’altre amb les de la verneda i l’altre amb les de la castanyeda. L’educador aprofita aquesta subdivisió per visualitzar els tres ecosistemes que els altres grups investigaran i presenta l’ecosistema que han d’observar, analitzar i trobar informació.

Cada educador porta el grup a un indret característic de l’ecosistema que el grup ha d’investigar i recollir informació que després haurà de transmetre als altres dos grups que estan en un altre ecosistema. Es fa recollida de mostres de vegetació i l’educador/a presenta la fauna que s’hi pot trobar. Es recull una mostra del sòl i es comenta les relacions i adaptacions de cada element al seu hàbitat i es planteja problemes ambientals propis de cada ecosistema com per exemple la malaltia dels castanyers (xancra).

Es fan grups petits de 3-4 alumnes i es dóna un esquema en blanc (full-resum) dinA3 a cada grup per tal de recollir els conceptes que s’hauran anat utilitzant al llarg del recorregut.

Indefinit
Avaluació i seguiment: 

A l’arribar al centre es fa un mural gran (un per cada classe i ecosistema),que serà el resum dels tres indrets estudiats, amb mostres dades i imatges recollides al bosc. Cada grup explica a la resta de companys (als altres dos grups) el que ha descobert, com és i com funciona el seu ecosistema. Entre tots/es esbrinarem que les relacions entre els elements permeten l’equilibri de qualsevol ecosistema  i que el que diferència u o un altre són només els elements que els composa.

Acció (a l’escola)

El grup ha d’identificar un desequilibri d’un ecosistema proper en el seu centre, analitzar les causes d’aquesta alteració (normalment relacionades per l’acció humana) i proposar accions que afavoreixi disminuir i/o eliminar aquestes alteracions.

S’escull una acció determinada i es concreta la seva realització: per exemple una campanya de sensibilització/comunicació a les famílies, una jornada de recuperació d’un determinat espai, articles per difondre, cartes...

Suggeriments i orientacions didàctiques: 

Les targetes per iniciar l’activitat són de 5 colors diferents, cada color representa un element de l’ecosistema. Facilita a l’alumnat la realització de l’activitat, si l’educador comenta que a cada grup hi ha d’haver una targeta, com a mínim, de cada color.

Durant aquesta activitat és important que els/les participants es facin preguntes i que l’educador no doni la resposta directament sinó que ajudi a buscar el perquè, ja sigui entre tots o en arribar al centre amb altres materials de la biblioteca o Internet.

És important que cada grup elabori sol el mural per tal de poder explicar-ho millor als companys. 

Activitat fàcilment adaptable per alumnes de 4t d’EP (Cicle mitjà)

Per saber-ne més: 
 • Juegos para descubrir la naturaleza P.Vaquette Ed. Martínez Roca
 • La vida al bosc J.Pujol Ed. Teide
 • Investigando en el bosque Luís del Carmen Ed. Teide

Autoria

Santa Marta
Dr. Ariet 6, 17406 Viladrau
Telèfon: 
938849431
Correu electrònic: 
Descarrega't el PDF